PeerMatch

Efter aftale

Efter aftale

Christian Søndergaard

Cbs@odense.dk

51 16 96 65

Peer to Peer Odense søger personer, der er klar til forandring, men har brug for hjælp til at tage det næste skridt. Vi har et uddannet team af frivillige, der selv har haft psykisk sygdom tæt inde på livet, der gerne vil dele deres livserfaringer med ligesindet i samme situation.
Et Peermatch giver mulighed for at sætte ord på følelser, se ting fra nye perspektiver, samt reflektere i samspil med hinanden. Matchet er personligt, og er tilpasset den enkeltes behov og interesser. I kan mødes til kaffe, gå til badminton eller på museum sammen.

For at blive matchet skal man være klar til at komme ud hjemmefra, være åben for nye indput og klar til at prøve noget nyt.

Peer to Peer Odense er et unikt projekt, fordi projektet er frivilligdrevent og det er de frivillige, der er sætter retningen for hvor projektet skal bevæge sig henad. Det betyder at projektet konstant er i udvikling, da aktiviteterne bestemmes ud fra de frivilliges egne interesser. Relationen er ligeværdig og gensidig, fordi det er frivillige der står for det og det er frivilligt at deltage og fordi begge parter har et fælles udgangspunkt i psykisk sårbarhed. 

“Peermatch med Jesper har givet mig trygheden til at være mere mig selv og stå ved den jeg er.

Det er som om jeg har fundet ind til mig selv. De samtaler vi har haft på vores gåture har væretet højdepunkt i ugen for os begge”

Magnus, 32 år.

Hvordan kommer jeg
i gang?

Hvis du er klar til et match, skal du kontakte Camilla Hviid, som er koordinator for Peer to Peer, det kan du gøre på e-mail, Messenger eller sms.

Herefter kontakter hun dig, for at lave en aftale om et møde, du er velkommen til at tage en med til mødet, hvis du har lyst til det.

Til mødet snakker vi lidt om dig og dine erfaringer med uddannelse, arbejde, sindslidelse og meget andet, men selvfølgelig også om hvad du håber at få ud af et match med en frivillig. Inden vi afslutter mødet, afklare vi gensidigt om vi skal videre med at finde et match.

Vi ønsker at matche mennesker som har noget til fælles, og du skal derfor forvente nogen ventetid, inden vi har fundet det rette match til dig.

Afgrænsing

– For at være med skal man være over 18 år og have psykisk sårbarhed/psykisk lidelse.

– Vi kan ikke garantere et match til alle.

– Da frivillige trækker på egne erfaringer med psykisk sårbarhed har vi erfaret at vi skal kende vores begrænsninger.

Derfor tilbyder vi ikke matchforløb til personer hvor aktivt misbrug, spiseforstyrrelse, autisme eller selvskade er den fremtrædende problemstilling.

Hvordan starter et match?

Når vi har fundet en frivillig som vi tror vil være et godt match, lave vi aftale om at I mødes. Til mødet skal I hver især fortælle lidt om jer selv og du skal fortæller hvad du ønsker at lave sammen med den frivillige og hvad du håber at få ud af forløbet.

Den frivillig vil bl.a. fortælle dig hvad vedkommende er god til og hvor meget tid han/hun har. På mødet træffes ikke beslutning om det er det rette match. Du og den frivillige vil dagen efter blive kontaktet, for at følge op på om der er et match.

Når vi har et match, holdes et kort opstartsmøde, hvor I udveksler kontaktoplysninger og får lavet konkrete aftaler om indhold og tidspunkt for det første møde.

Under hele matchforløbet er der mulighed for at kontakte Frivilligkoordinator, for at få snakket om udforinger eller problemstillinger, ligesom der er løbende opfølgning mellem begge parter. Parterne har selv ansvaret for at lave indbyrdes aftaler og løbende afstemme forventninger til deres samvær.

Et match vare som udgangspunkt 6 måneder, kan dog forlænges en korter periode, hvis det viser sig at give mening.

I tvivl?

Er du i tvivl om det vedrører dig så kontakt frivilligkoordinator, Christian Søndergaard. 

Telefon: 51 16 96 65

Mail: cbs@odense.dk

Christian Søndergaard

Frivilligkoordinator