Frivillige

Hvem kan være frivllig?

Voksne personer (18 år eller over) med egne levede erfaringer med psykiske lidelser, som er kommet så langt i sin egen proces, at man har overskud og lyst til at bruge egne erfaringer i støtte og inspiration for andre.

“Det har boostet min selvstændighed og givet mig et kæmpe nyt netværk”

Peer Guide, Maria 23 år

Hvordan kommer jeg

i gang?

Hvis du ønsker at hører mere om at blive frivillig i Peer to Peer Odense, skal du kontakte vores koordinator Camilla Hviid.

Over en kop kaffe tager I en snak om dine og vores forventninger, du kan høre meget mere om os og du får også mulighed for at beskrive hvem du er og hvad du kan bidrage med.

Som frivillig i Peer to Peer Odense kan du starte dit frivillige arbejde op når du er klar, uanset om du har været på Peerguideuddannelsen eller du gerne vil det i fremtiden.

Hvad laver man som frivillig?

Der er en hel række af måder man kan engagere sig på som frivillig. Man kan indgå som peer-guide i et individuelt mentorskab.

Man kan medvirke i planlægning og deltagelse af sociale aktiviteter. Hvis man f.eks. har uddannelsesmæssige kompetencer kan det være oplagt at bringe dem i spil. Det kunne være alt fra kommunikationskompetencer, designmæssige eller kreative færdigheder til pædagogogiske eller psykologiske indsigter og meget andet.

Vi afholder 2 årlige Peerguide-uddannelser med start om foråret og efteråret. Uddannelsen kan man læse mere om her.

“Som frivillig tilbyder jeg en støtte jeg selv kunne have brugt da jeg blev syg” 

Peer Guide, Søren 30 år