Forside
Peer to Peer Odense

Peer to Peer Odense

Peer to Peer Odense er et projekt, som er drevet på en masse gode frivillige kræfter, der brænder for at hjælpe mennesker med psykiske sårbarhed.

 

Erfaringsudveksling i mødet mellem frivillige og peers, peermatch eller gruppeaktiviteter er med til at bygge bro til et bedre liv, skabe netværk, give øget handlekraft og håb om recovery.

 

Som ung eller ny med psykisk sårbarhed, kan man miste håbet og troen på at livet igen kan blive meningsfuldt og godt. Med inspiration fra en anden, som kender det fra eget liv, kan man få mod og troen på at kunne bo i egen bolig, komme i arbejde/uddannelse, eller ud af ensomhed.

 

Fælles for de frivillige er, at de selv har egne erfaringer med psykisk sårbarhed, som de ønsker at bruge konstruktivt til at hjælpe og inspirere andre.

 

De frivillige gennemgår et uddannelsesforløb på 34 timer, hvor de arbejder med at omdanne levede erfaringer med psykisk sårbarhed til peer kompetencer, så de på kompetent vis kan være der på den andens præmis.

Ildsjæleprisen

I september 2019 havde vi den store ære at være nomineret til Odenses Ildsjælepris, sammen med 2 andre foreninger Værket og Bydelssøstre.

I den forbindelse lavede Odense værksteders mediehold en fin film om Peer to Peer Odense.

Vi vandt desværre ikke, og ønsker Bydelssøstrene stor tillykke med prisen.


Camilla Hviid, Frivilligkoordinator |  51 16 96 65  | cahv@odense.dk | Stoppestedet - Jernbanegade 24B, Odense C